Tuesday, October 12, 2010

Skema Jawapan Sejarah PMR 2010

1. A
2. B
3. C
4. A
5. A
6. A
7. D
8. A
9. C
10. B
11. D
12. D
13. B
14. C
15. B
16. C
17. D
18. D
19. B
20. B
21. C
22. D
23. B
24. A
25. A
26. D
27. C
28. C
29. D
30. B
31. C
32. D
33. A
34. B
35. A
36. C
37. A
38. B
39. A
40. D
41. C

42. B

43. D

44. C

45. A

46. D

47. B

48. A

49. B

50. C

51. A

52. D

53. C

54. A

55. D

56. C

57. B

58. D

59. A

60.B
© 2010 Hak Cipta Terpelihara Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashor

1 comment: